“Polgármesterek a Csárdában”

főzőverseny

a Sopron-Fertődi Kistérségi polgármesterek részvételével

 

FERTՐD

 

2023. augusztus 12. (szombat)

Meghí­vó és Versenykií­rás

 

2023. augusztus 12.-én Fertőd városa ad otthont az Esterházy Barokk Ételfőző Fesztiválnak, melynek célja a barokk kor ételkészí­tési hagyományainak, ezen belül az Úri konyha szokásainak és a népi, vagy Csárda konyha szokásainak felelevení­tése.

A cél egy évente megismétlődő hagyomány teremtése e verseny megrendezésével, amely jó alkalom a Sopron-Fertődi Kistérség gasztronómiai életének élénkí­tésére is.

Minden nemzetnek csodálatos hagyományai vannak minden területen, í­gy nekünk is, magyaroknak. Ezen hagyományokat őrizni kell, meg kell becsülni, nem szabad a feledés homályába elbújtatni, éltetni kell. Alázattal és tisztelettel kell a múlt emlékeit védeni, mert sok olyan dolog jött létre, amikre büszkék lehetünk. Ezek közé tartozik a főzés kultúránk is, melynek hagyományosan része a barokk korban kifejlődött Úri konyha és a népi szokásokat megtartó Csárda konyha is. Az ország különböző tájain másként főzik vagy hí­vják egyes ételfajtáinkat, de az eredménye ugyan az, az üres gyomor megtöltése.

E szempontok mellett a verseny szervezői úgy gondolják, hogy a cél eléréséhez közelebb vinne egy olyan, a felszabadult szórakozást, a nemes versengést, a magyar gasztronómiai kultúra hagyományait ápoló “küzdelem” amelyben a Kistérség polgármesterei, illetve Önkormányzatainak csapatai mérhetnék össze főzőtudományukat a “népi Csárdában”.

Ennek érdekében a szervezők, Fertőd város önkormányzatának támogatásával meghirdetik a

 

“Polgármesterek a Csárdában”

elnevezésű főzőversenyt, melyre ezúton, a szervező TÉMA Alapí­tvány és Fertőd város Önkormányzata tisztelettel meghí­vja a Sopron-Fertődi kistérség 40 településének önkormányzatát, polgármesterét.

Ápoljuk együtt gasztronómiánkat, Tegyünk félre minden rosszat, és közösen vigadjunk, ünnepeljünk, mert az is belefér a barátság ápolásába.

A VERSENYT A TÉMA ALAPÍTVÁNY A MAGYAR NEMZETI GASZTRONÓMIAI SZÖVETSÉG, A SZABADTŰZI LOVAGREND ÉS A MAGYAR GRILLSZÖVETSÉG SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL ÍRTA KI.

A verseny időpontja: 2023. augusztus 12. (szombat)

A verseny helyszí­ne: Fertőd, Esterházy kastély főbejárati sétánya

Résztvevők:  A Sopron-Fertődi Kistérség önkormányzatainak Polgármesterek által vezetett 4 fős

csapatai, melyben az önkormányzati képviselők, illetve a hivatal dolgozói vehetnek részt.

Feladat: A csapatok a saját maguk által választott alapanyagból, a barokk korra jellemző ételt kell készí­teni, a kor í­z világát és főzési-sütési lehetőségeit bemutatva (bogrács, nyárs, tárcsa, kemence). Csak friss fűszernövényeket lehet használni.

Az ételből minimum tí­z adagot kell készí­teni. A zsűrinek kettő adagot a kornak megfelelő tálalási formában kell bemutatni, bí­rálatra. Árusí­tás nem engedélyezett! A csapatoknak a korra jellemző bemutató asztal is készí­thetnek, mely beleszámí­t az összeértékelésbe.

A szervezők a nevezési dí­j ellenében a következőket biztosí­tják minden jelentkező csapatnak: sörpad garnitúra, tűzifa, bemutató asztal. Saját főző – sütő használatát kérjük. Az ételek elkészí­téséhez, tálalásához, szükséges eszközöket, fűszereket, köreteket a versenyző csapat saját maga biztosí­tja.

Nevezési dí­j: egy ajándékcsomag, mellyel a csapatok hozzájárulnak a rendezvénnyel párhuzamosan folyó  Esterházy Barokk Ételfőző Verseny Úri konyha és Csárda konyha versenyének dí­jazásához.

A meghatározott létszámon felül érkező kí­sérők száma nincs korlátozva.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 1.

Jelentkezési cí­m:  A nevezési lapot Fertőd város Polgármesteri Hivatalába kérjük küldeni postán, vagy e-mailen.
Cí­m: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Telefon: (36) 70/672-90-38 – Klötzl Géza főrendező
http://www.fertod.hu/
www.fertodfesztival.hu

e-mail: fertod.fesztival@gmail.com

 

Elkészí­tési idő: A versenynapon 1400 – 1700 óra között,

2023. Augusztus 12. Péntek 13:00 (Opoczky István, Mesterszakács, az alapanyagok kiosztásának vezetője)

Zsűrizés: 17.00-18.00 óra között

A zsűrizés menete:

1. A csapatok a regisztráció során rajtszámot kapnak. Az étel bemutatásának időpontját a zsűri határozza meg, amikor végig látogatja a főzőhelyeket.

2. Az ételek bí­rálata 3 fős zsűriben történik.

3. A zsűri a verseny kezdetétől egészen a zsűrizés kezdetéig saját időbeosztása szerint folyamatosan ellenőrzi

a) a csapatok tevékenységét,

b) figyelemmel kí­séri a munkafolyamatokat,

c) a higiéniai szabályok betartását,

d) a munkahely rendjét és tisztaságát,

e) a csapat munkahelyének feldí­szí­tését,

f) a csapatban dolgozók összhangját, csapatmunkáját.

Ennek érdekében folyamatosan látogatja a főzőhelyeket. A főzőhelyek látogatása során a zsűri tartózkodik minden olyan magatartástól, mely a Lovagrend Bí­rálati Szabályzatában is tiltott. (alkoholfogyasztás, főzési tanácsadás, helytelení­thető magatartás, bizalmaskodás stb.)

4. A versenyétel értékelése során a zsűri véleményt alkot az étel

a) az étel í­zéről, állagáról, illatáról,

b) az étel összképéről (pl.: húsok darabolása, stb)

5. Az ételeket a zsűri 1-100 pontig értékeli.

6. A zsűri együttesen pontoz és az egyeztetett pontszámot rögzí­tik.

7. A zsűri öltözete: Lovagrendi kabát, fekete nadrág, fekete cipő, lovagrendi zsűri embléma, séf sapka.

 

Elkészí­thető ételek: Nemzeti vagy tájjellegű ételkülönlegességek illetve grill ételek. Célszerű a menük receptjeit és menük kártyáit elkészí­teni és azt a zsűrinek átadni, mert ezt a bí­rálat során a zsűri figyelembe veheti.

Alapanyagok:

Vaddisznóhús (pörkölt hús), sertéshús (lapocka, comb), marhahús (szürkemarha), csirkehús?

Bognár Zoltán Polgármester Úrral egyeztetve, települések szerint.

Megjegyzés: Minden csapatnak lehetősége van bemutatni települését, környezetét, ahonnan érkezett. Ezt tehetik a főzőhely dí­szí­tésével és szóban is. A főzőhelyen kialakí­tott ismertető anyagok segí­tségével is történhet. Az egyes főzőhelyeket a zsűri külön értékeli, mind a látvány, mind az ismeretterjesztés szempontjából.

 

Dí­jazás, értékelés: A nemzetközi gyakorlat szerint történik. 1-100 pontig terjed csapatonként.

A 90-100 pont között teljesí­tő csapatok aranyérem és ajándékcsomag

A 80-90 pont között teljesí­tő csapatok ezüstérem és ajándékcsomag

A 70-80 pont között teljesí­tő csapatok bronzérem és ajándékcsomag.

dí­jazásban részesülnek

 

Az abszolút első helyen végző főzőcsapat elnyeri a Szabadtűzi Lovagrend által felajánlott “a Sopron-Fertődi Kistérség Legjobban főző Polgármestere” vándorkupát, melyet a következő évben meg kell védeni.

Amennyiben ugyanaz a csapat elnyeri egymást követő 3 évben a Vándorkupát, úgy véglegesen megnyerik maguknak a dí­jat.

A Szabadtűzi Lovagrendről többet lehet megtudni a www.szabadtuzon.hu honlapon.

 

Az értékelés szempontjai:

 

– Főzőhelyi és egyéni higiénia.

– Korhűség alapanyagban és technológiában.

– Hagyományőrzés ruházatban és tálalóeszközökben.

– Az ételek kinézete, tálalása.

– íz, illat, zamat.

A hagyományok őrzése mellett újszerű megjelení­tés, a régi receptek megjelení­tése, újrafeldolgozása, szí­nben, í­zben, anyagban harmonikus, összetétel, az étel jellegének megfelelő technológia alkalmazása és betartása, szakszerű, tiszta, szép adagolás és tálalás.

Természetesen amelyik csapat az Első Esterházy Barokk Ételfőző Verseny más meghirdetett versenyszámára (Csárda konyha, Úri konyha) a honlapon található feltételek mellett megteheti. Az ezekbe a versenyszámokba történő nevezés egyben a “Polgármesterek a Csárdában” főzőversenyre történő benevezést is jelenti.

 

 

Klötzl Géza főrendező elérhetőség:Â 06 70-672-90-38  fertod.fesztival@gmail.com

Bognár Zoltán Fertőd Város Polgármestere elérhetőség: (36) 99/537-013 29. mellék

Horváth Zoltán idegenforgalmi és kulturális bizottság elnöke elérhetőség: 06 30 937 37 60